Archive for category HTML-CSS

HTML’de CSS Dosyası Çağırma

css-dosyasi-cagirma

Hazırladığınız CSS dosyasını kullanabilmek için öncelikle HTML‘de bu dosyayı çağırmalısınız. Bunun için <link> tagının içine CSS dosyanızın yerini ve ismini yazarak aşağıdaki kodu sitenizin <head> tagı içine yerleştirmelisiniz. Eğer CSS dosyanız HTML dosyanızla aynı klasör içindeyse Örnek.1’de görüldüğü gibi dosya ismini dosya yeri belirtmeden kullanılabilirsiniz. Ancak CSS dosyanız başka bir klasörün içindeyse dosyanızın yerini tarif etme zorunluluğunuz vardır. Bunun için en başına “\”  backslash koyarak kullanmak istediğiniz CSS dosyanın içinde bulunduğu kök dizininden itibaren bulunduğu yeri sırasıyla her bir alt klasörü verecek şekilde aralarına yine “\”  backslash koyarak ekleyiniz. Böylece CSS dosyanız HTML dosyanızla aynı klasör içinde olmasa dahi CSS dosyanızı çağırabilirsiniz. Örnek.2’de bu şekilde çağırılmış bir CSS dosyasının çağırılma kodu verilmiştir.

<!– Örnek.1 –>
<link rel=”stylesheet” href=”css-dosyasi.css” type=”text/css” />
<!– Örnek.2 –>
<link rel=”stylesheet” href=”\css\background\css-dosyasi.css” type=”text/css” />
Reklamlar

, , , ,

Yorum bırakın

HTML ve CSS’te Bilgi Notu Yazma

post-it

Kod kalabalığı içinde aradığımızı daha kolay bulmak ve unutmamız gereken noktaları kodu etkilemeden not alabilmek için HTML’de  <!– NOT –>, CSS’te ise /* NOT */ simgeleri kullanılır. Bunun bir örneği aşağıda verilmiştir.

kutucukların kenarlarını yuvarlama kodu */
border-radius: 5px; /* Standart */
-moz-border-radius: 5px; /* Firefox */
-webkit-border-radius: 5px; /* Safari ve Chrome */
<!– TITLE ICON EKLEME –>
<link rel=”shortcut icon” href=”images/logo.ico” />

, , ,

Yorum bırakın

Html Türkçe Karakter Uyuşmazlığı Sorunu

karatahta2

Herhangi bir düzenleme yapılmadığında ş,ç,ü,ö,… vb harflerin kullanımı sırasında baş gösteren bu problemi çözmek için aşağıdaki kodu sitenizin <head> tagının içine eklemeniz yeterlidir.

<!– DİL AYARLARI –>
<meta http-equiv=”Content-Language” content=”tr” />
<!–dilin türkçe old. belirten tag–>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″ />
<!–charset=UTF-8 türkçe karakterlerin bulunduğu set–>

, , , ,

Yorum bırakın

Başlığın (Title) Yanına Küçük Resim Ekleme (Title ICON Ekleme)

iconBrowserın titlebar kısmında görülen, herhangi bir ekleme yapılmadığında boş bir sayfa görüntüsü olarak, browserın logosu olarak ve ya boşluk olarak beliren title iconu sitenize eklemek için aşağıdaki kodu sitenizin <head> tagının içine eklemeniz yeterlidir.

SEO ve resmin çözünürlüğünün bozulmaması açısından resmin icon boyutunda kullanılması tavsiye edilir. Bir diğer önemli nokta ise resmin uzantısının .ico olmasının önerilmesidir.

<!– TITLE ICON EKLEME –>
<link rel=”shortcut icon” href=”images/logo.ico” />

, , , ,

Yorum bırakın